Национален регистър на издаваните книги в България

Издатели

Общ брой резултати: 6624
Име
Център за правна помощ - Пловдив, код 978-954-90595 Преглед
Център за преводи и редакции, код 978-954-92430 Преглед
Център за преводи Резон, код 978-954-92602 Преглед
Център за представяне на китайски продукти, код 978-954-90385 Преглед
Център за приобщаващо образование, код 978-619-7403 Преглед
Център за психосоциална подкрепа, код 978-619-7037 Преглед
Център за развитие на медиите, код 978-954-9396 Преглед
Център за развитие на хуманитарни ценности Анима, код 978-954-9752 Преглед
Център за развитие на човешките ресурси, код 978-619-7077 Преглед
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, код 978-619-90996 Преглед