Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Военно-географска служба
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Ген. Е. Тотлебен 34 карта
Телефони: +359 2 922 41 71
Факс: +359 2 922 41 81
Email: mgs@armf.bg
Url: http://mgs.armf.bg
Тематики
Карти и атласи
Статус
Активен
Кодове 978-619-90700
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петър Цочев Денчев Лице за контакт
Румен Рангелов Димитров Отговорно лице