Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по растителни и генетични ресурси "Константин Малков"
Адрес
Град: Садово  4122
Улица/квартал: ул. Дружба 2 карта
Телефони: +359 32 62 90 26
Факс: +359 32 62 90 26
Email: ipgr_sadovo@abv.bg
Url: http://www.ipgrbg.com
Тематики
Биология, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-619-90842
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Тенчо Чолаков Отговорно лице