Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Пловдив ЛИК"
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: бул. Княгиня Мария-Луиза 31 карта
Телефони: +359 898 477 423
Email: baev_a@hotmail.com
Url: http://www.plovdivlit.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91155
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Антон Христов Баев Отговорно лице