Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Георги Атанасов Митринов
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 217 карта
Телефони: +359 884 142 752
Email: mitrinov@abv.bg
Тематики
История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91036
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Атанасов Митринов Лице за контакт