Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НСА ПРЕС
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: Студентски град, Национална спортна академия карта
Телефони: +359 892 299 701
Email: nsapress2@nsa.bg
Url: http://www.nsa.bg
Тематики
Спорт, Учебници за ВУЗ
Статус
Активен
Кодове 978-954-718
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1700
Улица/квартал: Студентски град, Национална спортна академия карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Огнян Валентинов Караманчев Отговорно лице
Станислав Димитров Христов Лице за контакт