Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Вестникарска група България
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 47 карта
Телефони: (02)942-24-22
Факс: (02)942-28-23
Email: mpetkov@vgb.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9976
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 47 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Любомир Павлов управител Отговорно лице