Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НАСЛЕДСТВОТО.БГ
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Стефан Веркович 10 ет. 1 карта
Телефони: +359 879 908 799
Email: office@nasledstvoto.com
Url: http://www.nasledstvoto.com
Тематики
Изкуство, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-7465
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.nasledstvoto.com/books
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Василев Марков Отговорно лице