Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рекламна агенция "Дона 13"
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Христо Попович 32 ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: +359 878 341 852
Email: dona13@abv.bg
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания, Учебници за ВУЗ, История, Право, Математика и статистика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9795
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Донка Иванова Атанасова Отговорно лице