Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Портал 12
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Мария Габровска 2 Б вх. Б карта
Телефони: +359 877 127 712
Email: info@portal12.bg
Url: http://www.portal12.bg
Тематики
Философия, Пътуване и туризъм, Психология, Езотерична литература и парапсихология
Статус
Активен
Кодове 978-619-90753
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://www.portal12.bg/shop
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Красимирова Борисова Отговорно лице