Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
РИЧ ИК
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: жк Бъкстон бл. 160 вх. В ет. 2 ап. 51 карта
Телефони: 0889 288-166
Email: d.v.nikolova@abv.bg
Тематики
Любовни романи, Криминална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92816
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница ИВО
Град: Исперих  7400
Улица/квартал: ул. Лудогорие 16 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Десислава Венелинова Николова управител Отговорно лице