Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Велизар Георгиев Цветанов
Адрес
Град: Свищов  5250
Улица/квартал: ул. Иконом Христо Василев 5 карта
Телефони: +359 886 181 111
Email: cinezar@abv.bg
Url: http://www.cinezar.eu
Тематики
Обществени науки, социология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91548
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Велизар Георгиев Цветанов Отговорно лице