Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Лезайа Дизайн
Адрес
Град: с. Бракница, община Попово  7855
Улица/квартал: ул. Кольо Петров 11 карта
Телефони: +359 899 500 775
Email: info@lesigna.com
Url: http://www.lesigna.com
Тематики
Здраве и красота, Развлечения, хоби
Статус
Активен
Кодове 978-619-7541  (Стари кодове: 978-619-91301)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Хелене Юнг Отговорно лице