Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гоал Бъди
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Граф Игнатиев 7 Б карта
Телефони: +359 889 248 394
Факс: +359 2 987 81 76
Email: mariaz@infosense.bg
Url: http://www.goalbuddy.io
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-619-91460
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Иван Георгиев Цукев Отговорно лице
Мария Зарева - Здравкова Лице за контакт