Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Образование 5.0
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Янко Сакъзов 20 А ет. 5 карта
Телефони: +359 888 904 769
Email: office@edu5.0.bg
Url: http://www.edu5.0.bg
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-91245
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Магданела Делинешева Отговорно лице