Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Логис
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Тинтява 12 Б карта
Телефони: 0888 262-750
Email: logiss@yahoo.com
Тематики
История, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-954-8289
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Мандажиев управител Отговорно лице