Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Гутенберг
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: ул. Петко Ю. Тодоров, бл.7 вх. Г карта
Телефони: (02)599-340
Email: Gutenberg@mail.bg
Тематики
История, Художествена литература
Статус
Спрял да издава
Кодове 978-954-617  (Стари кодове: 978-954-9943)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Бойко Киряков управител Отговорно лице