Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Макро Студио
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Христо Смирненски 8-12 карта
Телефони: +359 2 963 57 02
Факс: +359 2 963 57 02
Email: makrova@abv.bg
Тематики
История, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91113  (Стари кодове: 978-954-92593)
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. "Христо Смирненски" 8-12 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимира Макрова управител Отговорно лице