Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Академично издателство "Ценов" при Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Адрес
Град: Свищов  5250
Улица/квартал: ул. Градево 24 карта
Телефони: (0631)60-875
Факс: (0631)60-472
Email: daleksandrova@uni-svishtov.bg
bogomil@uni-svishtov.bg
Url: http://www.uni-svishtov.bg
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-23
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Свищов  5250
Улица/квартал: ул. Емануил Чакъров 2 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Димитринка Александрова директор Отговорно лице
доц. д-р Богомил Трайков координатор/научни издания Лице за контакт