Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Основно училище "Любен Каравелов" гр. Попово
Адрес
Град: Попово  7800
Улица/квартал: ул. Цар Освободител 17 карта
Телефони: +359 884 953 731
Email: oukaravelov@abv.bg
Url: http://www.karavelov-popovo.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-90975
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светослав Минчев директор Отговорно лице