Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БУЛГА МЕДИА
Адрес
Град: София  1126
Улица/квартал: ул. Бигла 42 карта
Факс: +359 878 817 005
Email: bulga@mail.bg
Тематики
История, Художествено-документална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9670
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Петко Минчев Атанасов Отговорно лице