Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изток, ул. Майор Юрий Гагарин 2 карта
Телефони: +359 2 873 61 37
Факс: +359 2 870 54 98
Email: iber@iber.bas.bg
Url: http://www.iber.bas.bg
Тематики
Зоология, Ботаника, Екология
Статус
Активен
Допълнителна информация
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания БАН - обединява: Институт по ботаника БАН, Институт по зоология БАН и Централна лаборатория по обща екология БАН
Кодове 978-954-9746
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
доц. Анна Ганева директор Отговорно лице
проф. Бойко Георгиев зам.-директор Лице за контакт