Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателска къща "Полис"
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Парчевич 37 вх. Б карта
Телефони: (02)981-76-27
Email: polis.publishers@gmail.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Обществени науки, социология, Енциклопедии, справочници, речници, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-796  (Стари кодове: 978-954-90728, 978-954-90375, 978-954-91011)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Благовеста Благоева Старирадева Отговорно лице