Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Тракия
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Московска 43 карта
Телефони: +359 2 986 29 79
Email: ruja.popova@gmail.com
Url: http://www.thracefoundation.com
Тематики
Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92384
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ружа Попова Лице за контакт
Кирил Николаев Христосков изп. директор Отговорно лице