Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Жанет 45
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски 9 карта
Телефони: (032)677-723, (032)609-099
Email: books@janet45.com
Url: http://www.janet45.com
Тематики
Християнска религия, Медицина, Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-186  (Стари кодове: 978-954-491)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мая Любенова координатор изд. дейност Лице за контакт Телефони: (032)609-090
Факс: (032)609-060
Гергана Георгиева координатор отдел книгоразпространение Лице за контакт Телефони: (032)677-723, 0889 377-723
София Несторова глав. редактор Лице за контакт Телефони: (032)609-077
Факс: (032)609-060
Божана Апостолова управител Отговорно лице