Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Инспайърд Фит Стронг
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: жк Изток, ул. Незабравка 22 карта
Телефони: +359 877 963 124
Email: its@inspiredfitstrong.com
Url: http://www.inspiredfitstrong.com
Тематики
Здраве и красота, Домакинство и готварство
Статус
Активен
Кодове 978-619-91133
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Инес Галинова Субашка Отговорно лице