Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Асоциация Банка на годината
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: Ул. Цар Асен 45 ет. 1 ап. 1 карта
Телефони: (02)988-28-29; (02)980-58-83
Факс: (02)980-58-83
Email: bankoftheyear@gmal.com
Тематики
Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-954-92819
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Кирилов Панайотов председател Отговорно лице