Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "Свободни планини"
Адрес
Град: Банско  2770
Улица/квартал: ул. Пририн 60 карта
Телефони: +359 878 713 343
Email: info@freemountains.com
Url: http://www.freemountains.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Карти и атласи
Статус
Активен
Кодове 978-619-91376
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Кръстев Георгиев председател Отговорно лице