Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КОЛБИС
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Кирил и Методий 47 карта
Телефони: +359 2 933 99 33, +359 2 933 99 55
Факс: +359 2 933 99 34
Email: k.kolev@kolbis.bg
Url: http://kolbis.com
Тематики
Спорт, Учебници за ВУЗ, Биографии, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7284  (Стари кодове: 978-954-8921)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Николов Колев изп. директор Отговорно лице