Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
СНЦ "Пътуващите книги на Стара Загора"
Адрес
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Свети Княз Борис 65 вх. А карта
Телефони: +359 898 440 998
Email: patuvashtite.knigi@gmail.com
Url: http://www.knigiteni.info
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90893
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Книжарница
Град: Стара Загора  6000
Улица/квартал: ул. Кольо Ганчев 62-64 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Слави Иванов Котаров Лице за контакт Телефони: +359 899 888 131
Олга Атанасова Клисурова Отговорно лице