Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
МАЙЛС ПРОДАКШЪН
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: карта
П.К.: 202
Телефони: 0895 603-840
Email: kavramov@yahoo.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-92888
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Красимир Аврамов управител Отговорно лице