Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Център за психосоциална подкрепа
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: ул. Софроний Врачански 30 карта
Телефони: 0886 341-394
Email: psysupport@gmail.com
Url: http://www.cpss.info
Тематики
Психология, Социални грижи, социално осигуряване, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7037  (Стари кодове: 978-954-91532, 978-954-92349)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Андонова Циркова управител Отговорно лице