Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Рая
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 38 карта
Телефони: +359 887 385 793
Тематики
Ботаника, Домакинство и готварство, Хумор, сатира, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-9739  (Стари кодове: 978-954-90084)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цветанка Борисова Стоилкова Отговорно лице