Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Национален военноисторически музей
Адрес
Град: София  1505
Улица/квартал: ул. Черковна 92 карта
Телефони: (02)946-18-05
Факс: (02)946-18-06
Email: m.museum@bol.bg
Url: http://www.militarymuseum.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Научно-популярна литература, Периодични издания, История, Енциклопедии, справочници, речници, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-619-7039  (Стари кодове: 978-954-92777)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
д-р Соня Пенкова директор Отговорно лице