Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра
Адрес
Град: Силистра  7500
Улица/квартал: ул. Симеон Велики 44 карта
Телефони: +359 86 822 315
Факс: +359 86 831 095
Email: libsilistra@abv.bg
Url: http://www.libsilistra.bg
Тематики
Библиография и библиотекознание, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-92251
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лидия Киркор Димитрова директор Отговорно лице