Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Демараж
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: жк Възраждане, ул. Александър Стамболийски 14 карта
Телефони: +359 896 679 144
Email: dzlatanova@demarage.net
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Икономика, Поезия
Статус
Активен
Кодове 978-954-8726  (Стари кодове: 978-954-91005)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Динка Златанова управител Отговорно лице