Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ай анд Би
Адрес
Град: Велико Търново  5000
Улица/квартал: ул. Поборническа 185 карта
Телефони: +359 886 414 124
Факс: + 359 62 630 792
Email: i_and_b@abv.bg
Url: http://www.i-and-b-software-solutions-for-everyone.com
Тематики
Икономика, Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7281  (Стари кодове: 978-954-9689)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Илия Николаев Недев управител Отговорно лице