Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Ди Пи Ем
Адрес
Град: София  1111
Улица/квартал: ул. Голаш 18 ап. 9 карта
Телефони: +359 2 870 08 74
Email: inacheva@mail.techno-link.com
Url: http://derekprince.bg
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-7327  (Стари кодове: 978-954-9693)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Искра Пенева управител Отговорно лице