Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Тонекс - 2000
Адрес
Град: Варна  9000
Улица/квартал: ул. Д-р Л. Заменхоф 32 карта
Телефони: +359 877 788 872
Email: tonex.design@gmail.com
Тематики
Учебници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-7349
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: Варна
Улица/квартал: ул. Студентска 1, Нов Учебен Корпус карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Боев управител Отговорно лице
Боряна Димчева Лице за контакт