Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НЮ КОПИПОЛИС
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Цар Асен 13 карта
Телефони: +359 896 610 502
Email: print_pl@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91538
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атанас Иванов Иванов управител Отговорно лице
Стела Костадинова Лице за контакт