Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
VIA - Julia Yaneva
Адрес
Град: Бургас  8001
Улица/квартал: ул. Любен Каравелов 5 вх. Б карта
Телефони: (056)531-456
Email: juliajaneva@gmail.com
Тематики
Пътуване и туризъм, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90095
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлия Янева-Василева Отговорно лице