Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КАЛАРС
Адрес
Град: София  1225
Улица/квартал: ул. Кирил Пърличев 26 карта
Телефони: +359 898 357 530
Email: kalars@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91615
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница [няма име]
Град: София
Улица/квартал: ул. Мара Бунева 34 карта
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Калин Захариев Арсов Отговорно лице