Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЗЛАТОРОГЪ
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: пл. Славейков 11 ет. 3 карта
Телефони: (02)987-79-65
Факс: (02)987-79-65
Email: iglika@nastykiv.com
Тематики
Философия, Поезия, Криминална литература, Литература за жената, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-437
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Розия Бечева Самуилова Отговорно лице