Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска мрежа на Глобалния договор на ООН
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 169 ап. офис 112 карта
Телефони: +359 2 428 20 15
Факс: +359 2 428 20 15
Email: secretariat@unglobalcompact.bg
Url: http://www.unglobalcompact.bg
http://www.unglobalcompact.org
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Икономика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90103
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Марина Стефанова изп. директор Отговорно лице