Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Български институт за стандартизация
Адрес
Град: София  1797
Улица/квартал: жк Изгрев, ул. Лъчезар Станчев 13 карта
Телефони: +359 2 817 45 04
Email: info@bds-bg.org
evgeniya.zhegova@bds-bg.org
Url: http://www.bds-bg.org
Тематики
Официални публикации
Статус
Активен
Кодове 978-954-387
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Евгения Банишка-Жегова ръководител-отдел Издателска дейност Отговорно лице