Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Домино
Адрес
Град: Стара Загора  6001
Улица/квартал: ул. Ген. Гурко 137А ап. 33 карта
Телефони: (042)265-183; (042)649-087; (042)630-682
Факс: (042)265-183
Email: press@domino.bg
office@domino.bg
Url: http://www.domino.bg
Тематики
История, Карти и атласи, География, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-651
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Кънчо Бончев Кънчев управител Отговорно лице
Здравка Димова Лице за контакт Телефони: (042)901 802; (042)901 803