Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Оргсистем
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Хан Аспарух 37 карта
Телефони: (02)981-49-76
Факс: (02)981-09-32
Email: angelov@abv.bg
Url: http://www.orgsystem.eu
Тематики
Философия, Право
Статус
Активен
Кодове 978-954-8481
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Ангелов Ангелов управител Отговорно лице