Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Орбел
Адрес
Град: София  1528
Улица/квартал: жк Дружба бл. 25 карта
Телефони: (02)978-00-42,0888 003-129
Email: orbel_nev@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Музика, Периодични издания, Поезия, Вътрешна политика, международна политика, Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-496
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Цанко Илиев Серафимов Отговорно лице