Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НЛП България
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: жк Манастирски ливади, ул Лъвски рид 10 бл. 6 карта
Телефони: (02)492-34-04
Факс: (02)492-34-04
Email: office@nlpbulgaria.bg
Url: http://www.nlpbulgaria.bg
Тематики
Психология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8753
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лора Недялкова Бръмбарова управител Отговорно лице