Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мармот Букс
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Соколна 47 карта
Телефони: +359 887 896 969
Email: mihov.andrey@gmail.com
Url: http://www.marmot-books.com
Тематики
Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7241
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Андрей Михов управител Отговорно лице